Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodní nádrž Seč

2. 7. 2007

Největší přehradní nádrží v Železných horách je vodní nádrž Seč. Vybudována byla v letech 1925–34 a jejím účelem je zejména ochrana proti povodním a výroba elektrické energie, ale slouží také jako významné rekreační středisko celého Chrudimska a přilehlých oblastí.

Účelem vodního díla je zadržení vody v nádrži pro nalepšování průtoku v níže ležícícm úseku řeky Chrudimky, vodárensky využívaným skupinovým vodovodem zásobujícícm města Chrudim a pardubice, pro energetické využití vody ve vodních elektrárnách, pro částečnou ochranu území pod nádrží před povodněmi, pro zajištění minimálního průtoku v řece Chrudimce, k rekreaci a krybaření.

Výstavbu přehradní hráze provedla v letech 1925 až 1934 pardubická forma Vendelín Dvořák podle projektu firmy Ing. Ctibor a spol. V roce 1947 byla do provozu uvedena špičková vodní elektrárna a vyrovnávací nádrž Padrty.

Přehradní hráz je gravitační oblouková, je založená na železnorudských rulách a žulách, je vyzděná z lomového kamene na cementovou maltu. Jako materiál byla použita libkovská žula, pro oba líce byl použit opracovaný kámen pohledově upravený do podoby kyklopského a řádkového zdiva.
Na koruně hráze jsou umístěny strojovny návodních uzávěrů spodních výpustí, vodárenského odběru a vtoku do potrubí na vodní elektrárnu.
V tělese hráze je podélně vedena revizní štola o délce cca 100m.

Pro převedení velkých vod slouží nehrazený boční přeliv o kapacitě 171 m3/s situovaný vlevo od hráze. Odvedení vody od přelivu do údolí je zajištěno širokým odpadním kanálem o délce 65m s kaskádou tvořenou pěti stupni a skluzem, který je zaústěn do řeky cca 150m pod hrází.
Kanál je v horní části přemostěn kamenným silničním mostem.

Pro vypouštění vody z nádrže slouží čtyři spodní výpusti, umístěné u dna údolí. Jsou tvořeny dvěma páry potrubí - 2x průměr 800mm, každá s kapacitou 9,5 m3/s a 2x průměr 1500mm, každá s kapacitou 32 m3/s. Celková kapacita výpustí je tedy 86 m3/s při hladině na úrovni přelivu, tedy na kótě 488,61 m.n.m.
Výpusti jsou uzavírány klínovými šoupátky na straně vzdušní a stavidlem na straně návodní. Pohon všech uzávěrů je elektrický.

Vodárenské odběrné roury 2 x o průměru 500 mm jsou spojeny v jedno přívodní potrubí v šachtě, umístěné po pravé straně vývaru pod hrází.

V letech 1941-1946 byla k vodnímu dílu přistavěna energetická část. Trubní přivaděč na vodní elektrárnu o průměru 2000 mm a celkové délky 1280 m je veden ze samostatného manipulačního objektu pod levou stranou hráze a končí ve vyrovnávací komoře. Z celkové délky připadá na ocelové potrubí 48,4 m, železobetonové 377,3 m a dřevěné 854,3 m. Dřevěné potrubí je je raritou ve střední Evropě, provedeno z dýh 8 cm silných, stažených ocelovými prutovými obručemi. Důvodem k použití dřeva byla předpokládaná neúnosnost podloží. Potrubí je uzavíráno na vzdušné straně rychlouzávěrem a stavidlem v komoře na straně návodní. Kapacita potrubí je 10,0 m3/s.
Vyrovnávací komora je situována na přechodu mezi přiváděcím a spádovým potrubím. Má vnitřní výšku 36,8 m a průměr 10,0 m do výše 14,0 m, odkud po 1,0 m přechází na průměr 10,60 m. Je vybudována z betonového zdiva s cihelným obkladem o tloušťce stěn 0,5 až 0,8 m.
Vyrovnávací komora slouží k tlumení rázů v potrubí.
Z vyrovnávací komory pokračuje ocelové tlačné potrubí 55,20 m dlouhé o průměru 1400 - 1800 mm.

Vodní elektrárna je 1,2 km pod přehradou na levém břehu Chrudimky, pracuje v akumulačním (špičkovém) režimu. Má jednu Francisovu turbinu o hltnosti 9,5 m3/s, využívá spád 36,6 m; instalovaný výkon je 3.260 kW.

Pro tlumení nevyrovnaných odtoků z vodní elektrárny a pro jejich rovnoměrné vypouštění do dolní trati řeky byla na Chrudimce nad mlýnem Padrty vybudována vyrovnávací nádrž. Je přímá, zemní, s betonovým funkčním blokem. Délka hráze je 111m, šířka v patě 26m a výška 8m. Na její levou výpusť je napojena malá vodní elektrárna s instalovaným výkonem 60 kW.

Další údaje k přehradě Seč:

 

Maximální výška koruny hráze nad základovou spárou  42,5 m
 Maximální délka hráze v koruně 165,0 m
 Šířka hráze v koruně 6,8 m 
 Maximální šířka v patě hráze 33,0 m 
 Poloměr zakřivení hráze 150,0 m 
 Objem hrázového tělesa 75.000 m3
 Délka přelivné hrany bočního přelivu 65 m
 Sklon návodního líce 1:0,076 
 Sklon vzdušního líce 1:0,721 
 Objem stálého nadržení 1,5 mil. m3 
 Celkový objem 22,1 mil. m3 
 Celkový objem ochranného prostoru  
     ovladatelného 19,0 mil. m3
     neovladatelného 3,1 mil. m3
 Umístění na Chrudimce v říčním kilometru 50,722
 Maximální zatopená plocha  220 ha
 Hydrologické údaje vztažené k profilu hráze  
     plocha povodí  216,15 km2
     průměrné roční srážky  793 mm
     průměrný průtok  2,28 m3/s
     stoletý průtok  157 m3/s


  

 

Náhledy fotografií ze složky Přehrada Seč

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář