Jdi na obsah Jdi na menu
 


1441 Zvířetice

23. 9. 2007

Obrazek Obrazek N 50° 28,110'
E 14° 54,938'
ALT 255

 

Popis
Hrad na počátku 14. století nechal postavit Zdislav z rodu Markvarticů, syn purkrabího Pražského hradu Havla z Lemberka a jeho manželky, blahoslavené Zdislavy.
Zdislav však i nadále používá jméno z Lemberka, první doklad, kde se jméno hradu vyskytovalo, je až z roku 1318, kdy se jižpsalo o Zdislavových synech Heřmanovi a Markvartovi jako o pánech ze Zvířetic
Starší Heřman byl namočený ve zmatcích po vymření Přemyslovců roku 1306. Nejprve stál na straně Jindřicha Korutanského, kterýho roku 1309 jmenoval nejvyšším purkrabím. Poté co Jindřich své rozhodnutí změnil, přiklonili se oba bratři na stranunejmladší Přemyslovny Elišky a mladší Markvart jí také doprovázel do Špýru ke svatbě s Janem Lucemburským. Na straně novéhokrále setrvali i v bojích, které proti němu rozpoutalo české panstvo v čele s Jindřichem z Lipé. Zvířetičtí se však účastnilii bojů uvnitř rozrodu Markvarticů.
Dalším významným majitelem byl také Hašek ze Zvířetic, který byl za vlády Karla IV. mistrem královské komory a patřil kvýznamným královským dvořanům. Později na počátku 15. století to byl Zdislav ze Zvířetic, který působil na pražskéuniverzitě. V dobách husitských byli páni ze Zvířetic proti králi a také "přivěsili svoji pečeť" ke známému stížnému listuproti upálení mistra Jana Husa. Po husitských válkách podporovali Jiřího z Poděbrad
Páni ze Zvířetic v roce 1504 panství a hrad prodali Václavovi Sezimovi z Ústí a v té době byl také pozdně goticky upraven.
Rod Sezimů Zvířetice moc dlouho nevlastnil a v roce 1528 je prodal Janovi z Vartemberka. Jeho syn Adam se účastnilprotihabsburského povstání v letech 1546-47, byl na straně poražených a trestem mu byla konfiskace většiny majetku, aleZvířetice mu nakonec zůstaly. Za Vartemberků byl hrad v 16. století renesančně přestavěn na opevněný zámek a v jejich majetkuzůstal až do roku 1610, kdy ho zakoupil Jiří Vratislav z Mitrovic. Ten zemřel bezdětný a majetek odkázal Janu Vlkovi zKvítkova. Po Bílé hoře panství získal Albrecht z Valdštejna, svěřil ho svému příbuznému Maxmiliánovi z Valdštejna, který zdenebydlel a byly tu pouze vrchnostenské úřady, byty úředníků a celý areál byl hospodářsky využíván. Roku 1693 byly Zvířeticepoškozeny požárem, poté byly sice opraveny, ale po dalším požáru, který zavinil blesk v roce 1720 už zůstaly neobývány.
Zub času dokonal dílo zkázy a z kdysi pevného hradu a později i pohodlného renesančního zámku zbyly jen trosky.

Hrad byl postaven na ostrohu nad řekou Jizerou, nedaleko zemské stezky vedoucí z Prahy na sever do Žitavy, na velmi dobrém místě s přirozenou ochranou ze tří stran - z jižní a severní strany hlubokými vodou vymletými koryty, z východní pak příkrýsvah k řece Jizeře.
Nejsnáze přístupná západní strana byla oddělena od předhradí hlubokým šíjovým příkopem po stranách uzavřeným příčnými zdmi.
Před ním byl na bocích ještě vyhozen val a za příkopem postavena asi 80 m dlouhá čelní hradba, která na obou nárožích končilatřemi okrouhlými věžemi.
Severní věž, která vyčnívala z hradební zdi a jako jediná se zachovala, byla určena ke střežení přístupové cesty k hradu, zdi má tlusté v přízemí 3,6 metru a měřila téměr 9,5 metrů v průměru. Jižní věž, která byla trochu menší chránila původní bránu do hradu. Dochovala se jen její východní, do nádvoří obrácená polovina.
Zbytek lichoběžníkového staveniště byl opevněn zdí se zaoblenými rohy a na východní straně byl postaven hradní palác.
Počátkem 16. století bylo ke starému paláci přistavěno jižní křídlo, starý vchod do hradu byl zrušen a byl vylámán nový v ohradní zdi hned pod severní věží. Později byly ještě přistavěny obytné budovy k západní a severní ohradní zdi a obranná věž byla zvýšena o dvě patra. Obranná funkce objektu ustoupila do pozadí a hrad se změnil v renesanční zámek. V 17. století byla v severovýchodním nároží, v té době už zámku, postavena nová kaple. Jestli to bylo na místě té staré, už nikdo neví. V patře paláce byly pokoje vrchnosti, panských úředníků, vrchnostenská kancelář, nedaleko kaple byla oratoř a v podkroví byt kaplana.
V přízemí byly sklepy, pivovar a stáje, u věže komůrka vrátného a na věži hodiny.

Bývalá strážní věž byla opravena a dnes slouží jako rozhledna. Nahoru je to pěkných pár schodů, které ale vypadají poměrně nebezpečně

Jak se dostat
Po D11 do Mladé Boleslavi, odbočit na 38, na N50 28,492 E14 51,570 odbočit na 2764 (směr Bítouchov), ve Zvířeticích už podle šipek. Cesta sice vede přes několik zákazů vjezdu, nicméně přímo u hradu je označené parkoviště. Zřícenina je na N50 28,110E14 54,938.
A nebo přes Bakov nad Jizerou :-)

Parking
Volně přímo u zříceniny

Otevírací doba a vstupy
Přístupné volně, včetně věže

GeCaches v okolí
GCPFG9 Zvířetice

Odkazy
http://vcervinka.superhosting.cz/zviretice/zviretice.htm
http://hrady.dejiny.cz/index.htm
http://www.ppphoto.net/mista/zviretice/podzim-2005.php
http://poceskemraji.blog.cz/0708/zviretice
http://pruvodce.turistik.cz/zviretice.htm

 

Náhledy fotografií ze složky Zvířetice

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář